Biografia
Modlitwy
Więcej
o. Anzelm
Strona główna

Przechowywanie Żydów

przez Matkę Teresę od św. Józefa
- Janinę Kierocińską (1885-1946),
współzałożycielkę Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu


W oparciu o dokumenty archiwalne zaświadczamy, że w domu zakonnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus prowadzonym przez Matkę Teresę Kierocińską przebywało w czasie okupacji czworo dzieci żydowskich.

Pan Andrzej Siemiątkowski (+1998) usilnie zabiegał o nadanie Matce Teresie Kierocińskiej medalu "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata", który został przyznany przez Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie w dniu 19 II 1992 r. "w dowód uznania, że z narażeniem własnego życia ratowała Żydów prześladowanych w latach okupacji hitlerowskiej".

W historię młodej diecezji sosnowieckiej wpisuje się postać Sługi Bożej Matki Teresy . Janiny Kierocińskiej, Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Jest to jak dotychczas jedyna kandydatka do chwały błogosławionych w tej diecezji. Matka Teresa, którą mieszkańcy Sosnowca nazywali "Apostołką Zagłębia i Matką Robotników" prowadziła działalność apostolską na terenie tego miasta w latach 1921-1946, a więc w latach odbudowy Ojczyzny po I wojnie światowej i w okresie okupacji hitlerowskiej.

Matka Teresa wraz z kilkuosobową grupą sióstr jako przełożona generalna Zgromadzenia rozpoczęła pracę wśród najuboższych mieszkańców Sosnowca. Najpierw była to praca charytatywna w zakładach Towarzystwa Dobroczynności kierowanych przez ks. kan. Franciszka Raczyńskiego. Po usamodzielnieniu się Zgromadzenia Matka Teresa skoncentrowała bardziej uwagę na pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, nie zaniedbując jednocześnie troski o ubogich duchowo i materialnie. Przy ul. Wiejskiej 25, obecnie ul. M. Teresy Kierocińskiej 25, w najuboższej wówczas dzielnicy Sosnowca, tzw. Abisynii, zorganizowała przedszkole, szkołę podstawową najpierw czteroklasową, a potem sześcioklasową. Ponadto założyła pracownię haftu i szycia dla dziewcząt. Przy domu sióstr działało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Koło Matek. W celu pogłębienia życia duchowego kobiet Matka Teresa organizowała również dla nich rekolekcje. Była głęboko przekonana, że jedynie poprzez katolickie wychowanie dzieci i młodzieży może nastąpić odrodzenie Ojczyzny. W 1936 r. dla potrzeb wychowawczych rozpoczęła budowę trzypiętrowego domu, w którym w czasie II wojny światowej znalazły schronienie bezdomne dzieci zarówno polskie jak i żydowskie. W ten sposób powstał Dom Dziecka, który był prowadzony do 1963 r., to jest do czasu likwidacji go przez ówczesne władze komunistyczne.

W czasie okupacji hitlerowskiej klasztor sióstr był oparciem duchowym i materialnym dla wielu mieszkańców Zagłębia. Przychodzili oni do Matki Teresy jak do swojej matki, aby powierzyć jej problemy własne i swoich rodzin, niekiedy się wypłakać po stracie najbliższych, prosząc ją o modlitwę, radę, pomoc. Dla wszystkich miała otwarte serce. Potrafiła się podzielić ostatnią kromką chleba i odrobiną cukru. "W każdym jej czynie, posłudze promieniowała szczególna dobroć, która chwytała za serce i otwierała do niej najpełniejsze zaufanie" . zeznał jeden ze świadków.

Wraz z Komitetem Miejskim Sosnowca na wielką skalę Matka Teresa zorganizowała dożywianie dla głodnych mieszkańców miasta i okolic. Podczas II wojny światowej z narażeniem życia udzielała w klasztorze sióstr schronienia partyzantom z Armii Krajowej, przechowywała dziewczęta, którym groziło wywiezienie na roboty do Niemiec, a także Żydów. Za pomoc tym ostatnim w 1992 r. została pośmiertnie odznaczona medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów świata" przyznany przez Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie "w dowód uznania, że z narażeniem własnego życia ratowała Żydów prześladowanych w latach okupacji hitlerowskiej".

Ponadto organizowała pomoc dla więźniów Oświęcimia. W czasie wojny jedna z sióstr w klasztorze prowadziła również tajne nauczanie dzieci z zakresu szkoły podstawowej.

Rozwój Zgromadzenia prowadził do powstania nowych fundacji. Jeszcze za życia Matki Teresy powstały trzy nowe placówki: w Polance Wielkiej, w Wolbromiu i Czernej. Tam również siostry swoim wpływem objęły dzieci i młodzież.

Matka Teresa umiała połączyć miłość Boga z miłością do ludzi i do Ojczyzny. Z kontemplacji Jezusa Chrystusa w tajemnicach Jego dziecięctwa i Przenajświętszego Oblicza, a także z codziennej Eucharystii czerpała moc i siłę do pokonywania trudności i przeciwności. "Ona się nigdy nie załamywała . zeznał jeden ze świadków . szukała zawsze mądrych rozwiązań, sama brała się do pracy. Miała wielki hart ducha. Była odporna na trudności życiowe, zarówno te, które musiało przechodzić Zgromadzenie jak i na swoje wewnętrzne przejścia". Swoją odważną postawą wzbudzała nawet szacunek u wrogów czasie okupacji.

Wiedząc, że ryzykuje życie nie wahała się przygarnąć dzieci żydowskich. W swym zawierzeniu Bogu była pewna, jak sama mówiła, że "nic złego nie może się stać". Ks. Mieczysław Zawadzki, proboszcz w Będzinie (również odznaczony medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów świata") tak opisał w swoich wspomnieniach działalność Matki Teresy. "Siostry same biedne nie odmawiały pomocy ubogim i głodnym. Matka Generalna powiedziała: .nikt głodny od naszej furty odejść nie może.. Przyszedł okres prześladowania Żydów. Niejaka p. T. przybyła do mnie ze starszą panią P. i małą dziewczynką prosząc o ukrycie tejże dziewczynki i jej babki . Żydówek. Przyszła mi myśl: .Matka Kierocińska przyjdzie mi z pomocą.. Istotnie pomimo strasznego niebezpieczeństwa przyjęła obie do domu Sióstr i przez całą wojnę przechowywała. Wiem o wielu innych wypadkach gdzie Matka Generalna ratowała nieszczęsne dzieci żydowskie od pewnej śmierci. A czyniła to z taką prostotą, dobrocią i spokojem jakby to chodziło o rzeczy najprostsze, a nie o narażanie życia".

Jeden z akowców po latach powiedział o Matce Teresie, że "godziny udręki, jakie ona przechodziła, podczas gdy ranni partyzanci po zamachu ukrywali się w domu Sióstr, uważa za heroizm najwyższego stopnia, heroizm, który stawia ją w rzędzie bohaterów II wojny światowej". "Żywię dla niej szacunek za to, że w tych czasach nie ograniczyła się tylko do swoich zakonnych spraw, ale miała głębokie zrozumienie dla spraw narodowych i ludzkich".

Matka Teresa "nigdy nie była obok drugiego człowieka, ale zawsze z nim". Jeden z dziennikarzy po śmierci Sługi Bożej na łamach .Gościa Niedzielnego. napisał: "Dokonała Matka Teresa czynu wielkiego nikłymi środkami, bo miała wielkie serce, pełne dobroci i współczucia dla cierpiących. Toteż mieli do niej zaufanie i głęboki szacunek przede wszystkim ludzie pracy, robotnicy, najwięcej dzieci, znajdujące u niej serce matki. Siłę do ustawicznej ofiary czerpała z głębokiego życia wewnętrznego, modlitwy i miłości. Toteż jest doskonałym wzorem, jak należy wzniecić ducha Ewangelii w naszych czasach i jak pełnić służbę społeczną ofiarnym i odważnym czynem".

Na nagrobku na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu, gdzie pochowano Sługę Bożą czytamy słowa (ułożone przez O. Anzelma Gądka Założyciela Zgromadzenia):
Matka Teresa od św. Józefa
Założycielka Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus,
Janina Kierocińska, urodzona 14 VI 1885 r. w Wieluniu,
pełna miłości Boga i bliźnich,
pokorna w służbie ubogich,
wierna w powołaniu,
wielka dziełami miłosierdzia wśród zawieruchy wojennej,
uświęcona modlitwą, cichym cierpieniem, ofiarą z siebie,
uwieńczona w sercach swych córek duchowych,
opromieniona cnotami
zasnęła w Panu
12 lipca 1946r. w Sosnowcu.
Kamień węgielny, który Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił podczas wizyty w Sosnowcu w 1999 r. pod budowę nowej kaplicy Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, gdzie spoczną doczesne szczątki Sługi Bożej Matki Teresy, jest wyrazem hołdu złożonego Matce Zagłębia i Założycielce Zgromadzenia, a także nadziei na jej rychłe wyniesienie do chwały błogosławionych.

Dzieło Matki Teresy nadal żyje i rozwija się poprzez modlitwę i działalność duchowych córek - Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, które służą Kościołowi i ludziom w kraju i za granicą.
Każdego 12 dnia miesiąca w naszej kaplicy w Domu Macierzystym, gdzie znajduje się grób M. Teresy o godz. 18.00 odprawiana jest Msza św. w intencji rychłej jej beatyfikacji, jak również każdego 14 dnia miesiąca w katedrze sosnowieckiej sprawowana jest Msza św. w tej samej intencji.
Więcej informacji znajduje się na stronie

www.karmel.sosnowiec.opoka.org.pl

powrót na górę strony
© Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus - Łódź
http://archidiecezja.lodz.pl/azkarmel
azkarmel@archidiecezja.lodz.pl
All Rights Reserved