Bulla Christi Domini papieża Benedykta XV
z 10 grudnia 1920 r. erygująca diecezję łódzką