Archidiecezja Łódzka
Księża modlili się o swoją świętość w łódzkiej katedrze
16:00 | 07.10.2017 | Wyświetleń: 2086

Już od kilku lat w pierwszą sobotę października, kapłani diecezjalni i zakonni, gromadzą się wraz ze swoimi biskupami w katedrze łódzkiej, aby modlić się o swoje uświęcenie.

O poprowadzenie tegorocznego spotkania został poproszony ks. bp Wojciech Osial – biskup pomocniczy diecezji łowickiej, wchodzącej w skład metropolii łódzkiej. Biskup Osial przyjął święcenia biskupie w katedrze łowickiej 4 lutego 2016 roku i pełni funkcję członka Komisji Wychowania Katolickiego w Episkopacie Polski.

W konferencji poruszającej temat zasad życia duchowego biskup łowicki wskazał na to, że -choć jest to temat oczywisty dla wszystkich duchownych, należy o nim wciąż przypominać i o nim mówić, gdyż bez życia duchowego, ksiądz nie może być prawdziwie księdzem.

– Oschłość, oziębłość i tęsknota za Bogiem to symptomy, które wskazują na to, że trzeba powrócić do Boga, który nas wybrał i powołał do pełnienia służby przy Jego ołtarzu. – podkreślił biskup.

Zauważył również, że – wielu z nas kapłanów, wiele wie o Panu Bogu, ale – pytał biskup, ilu z nas doświadcza obecności Pana Boga w swoim życiu? Ilu dostrzega Jego znaki w swojej codzienności? Nie wystarczy tylko wiedzieć wiele o Bogu, ale trzeba doświadczyć Go w swoim życiu! – zaznaczył biskup.

Zgromadzeni w katedrze duchowni odmówili wspólnie modlitwę południową z Liturgii Godzin, wysłuchali konferencji, uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu, a także sprawowali wspólnie Najświętszą Eucharystię.

W czasie homilii bp Osial pochylił się nad tematem Mszy świętej i zaznaczył, że jeśli będzie się ją sprawowało z należytą pieczołowitością, starannością i pobożnością, to nie będzie się zgorszeniem dla ludzi, a przez to zasłuży się na łaskę nieba. – W życiu każdego kapłana Msza św. odgrywa bardzo ważną rolę w życiu wewnętrznym, gdyż to właśnie w tym czasie objawiane są rzeczy najważniejsze. – zauważył kaznodzieja.

Postawił także zgromadzonym w katerze kapłanom pytanie: – jak głęboko każdy z nich uczestniczy we Mszy świętej? Jakie ma ona dla niego znaczenie? – Musimy wchodzić w głębię tej Tajemnicy, aby nie zatracić tego, co w niej jest najważniejsze, nie tylko dla wiernych, ale także dla nas!- kontynuował.

Liturgię zakończyło błogosławieństwo pasterskie i kapłańska agapa w refektarzu seminaryjnym.

Kontynuacją modlitwy katedralnej będą wieczorne modlitwy odprawiane w parafiach. Kapłani wraz ze swoimi wiernymi będą modlić się o powołania kapłańskie i zakonne, a także świętość kapłanów.