Archidiecezja Łódzka
Dłutów: wspólnota seminaryjna modliła się o powołania do kapłaństwa
16:05 | 06.10.2017 | Wyświetleń: 675

W pierwszy czwartek miesiąca października, sztafeta powołaniowa przybyła do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Trzech Króli w Dłutowie. Przedstawicielami delegacji WSD w Łodzi byli ks. Prefekt Marcin Jarzenkowski wraz z diakonem Karolem, Mateuszem z roku IV i Wojciechem z roku II.

O godzinie 16:00 nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo różańcowe. Przed samym Jezusem, Najwyższym Arcykapłanem, ks. Proboszcz Zbigniew Dyks z wiernymi odmówili także koronkę do Miłosierdzia Bożego, w której polecali powołania do służby Bożej, a także uświęcenie tych, którzy już się jej oddali. Następnie rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Prefekt.

W czasie sprawowania tej Najświętszej Ofiary kapłani wraz z ludem Bożym modlili się o powołania do służby kapłańskiej, zakonnej oraz misyjnej. W homilii ks. Marcin podkreślił rolę rodziny. To ona stanowi pierwsze seminarium, w którym człowiek ma możliwość usłyszeć głos Pana i rozeznać swoje powołanie. Aby to wykonało się, rodzina musi być budowana na fundamencie Bożym, musi być Bogiem silna. Na koniec Mszy św. diakon podzielił się świadectwem swojego powołania. Następnie to modlitewne spotkanie zostało uwieńczone fotografią, do której zawsze będzie można powrócić. Być może właśnie to zdjęcie będzie niezwykłą pamiątką odkrycia swojego powołania i usłyszenia głosu Pana: „Pójdź za Mną!”.