Archidiecezja Łódzka
Rekrutacja do Studium Organistowskiego w roku akad. 2017/18
08:11 | 01.09.2017 | Wyświetleń: 564

Celem Studium Organistowskiego jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji organisty kościelnego oraz animatora życia muzycznego w parafii. Program nauczania realizowany jest w cyklu 4-letnim, w trybie zajęć wykładowych (grupowych) oraz indywidualnych (fortepian, organy).

Zajęcia wykładowe obejmują następujące przedmioty: zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonia, emisja głosu, śpiew liturgiczny, chorał gregoriański, chór, historia muzyki kościelnej, liturgika, prawodawstwo muzyki kościelnej, formy muzyczne, organoznawstwo.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje:

  • wykonanie na fortepianie dowolnego utworu;
  • sprawdzenie predyspozycji słuchowych oraz głosowych (zaśpiewanie pieśni kościelnej).

Kandydat winien przedłożyć Dyrektorowi Studium następujące dokumenty:

  1. a) podanie;
  2. b) życiorys;
  3. c) świadectwo wykształcenia ogólnego (ew. wykształcenia muzycznego);
  4. d) opinia proboszcza parafii zamieszkania lub zatrudnienia;
  5. f) dwie fotografie.

W indywidualnych przypadkach – po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności – kandydat może być przyjęty na rok wyższy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Studium na wniosek Komisji Rekrutacyjnej. Słuchacze, którzy ukończyli przedmioty muzyczne w szkołach i uczelniach muzycznych, mogą być z nich zwolnieni przez Radę Pedagogiczną, na podstawie przedstawionych dokumentów. Dotyczy to także organistów już zatrudnionych w parafiach, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje muzyczno-liturgiczne.

Do studium mogą być przyjęci kandydaci nieposiadający wykształcenia muzycznego – po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, z możliwością przyjęcia na przygotowawczy rok kształcenia.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną smk@archidiecezja.lodz.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 14 września 2017 r. o godzinie 15.00 w Studium Muzyki Kościelnej AŁ (ul. Zgierska 123).

Informacje: kom. 882 383 785 lub www.smk.archidiecezja.lodz.pl