17.07.2018
Archidiecezja Łódzka
Pro memoria Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
07:13 | 15.09.2017 | Wyświetleń: 2711

Kuria Metropolitalna Łódzka w związku z wyniesieniem do godności arcybiskupiej i nominacją na urząd Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Księdza Biskupa Grzegorza Rysia, dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej, uprzejmie informuje, że Ksiądz Biskup Marek Marczak pełni urząd Administratora Archidiecezji Łódzkiej do dnia kanonicznego objęcia Archidiecezji Łódzkiej przez nowego Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego. Data kanonicznego ingresu i kanonicznego objęcia urzędu zostanie podana w odpowiednim czasie. Wobec powyższego Administrator Archidiecezji Łódzkiej sprawuje swój urząd do tego dnia, a Jego imię jest wymieniane w Modlitwie Eucharystycznej.

Ks. prałat Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii

KO-1.5.2-1404/2017
Łódź, dnia 14 września 2017 roku