Archidiecezja Łódzka
Modlitwa na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Aleksandrowie Łódzkim
10:49 | 04.09.2017 | Wyświetleń: 1530

Zanim w aleksandrowskich szkołach wybrzmiał pierwszy dzwonek, rozpoczynający nowy rok szkolny 2017/2018, uczniowie, rodzice i nauczyciele, a także władze Aleksandrowa Łódzkiego, zgromadzili się na wspólnej Mszy świętej, której przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski.

Kościół parafialny p.w. Świętych Archaniołów Rafała i Michała, który znajduje się w centrum miasta, pomimo godzin porannych, zgromadził wielu młodych ludzi, którzy podczas liturgii dziękowali za bezpiecznie przeżyte wakacje oraz prosili o dobre przeżycie kolejnego roku szkolnego.

Ksiądz biskup nawiązując do ewangelicznej przypowieści o świecy i o ziarnie tłumaczył: -rozpoczął się siew! Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny, także we wszystkich szkołach aleksandrowskich. Siewcami w tych szkołach, są na pierwszym miejscu rodzice, następnie nauczyciele, wychowawcy, katecheci, a także ci wszyscy, którzy współpracują z dziełem wychowywania i kształtowania dzieci w szkole. Ziarno – to wiedza, która jest przekazywana w szkołach przez nauczycieli, ale także wszystko to, co w wychowanie dzieci i młodzieży wnoszą rodzice. To także ważne ziarno, które może owocować w przyszłości. Glebą są natomiast umysły i serca dzieci i młodzieży. – zaznaczył biskup pomocniczy.

Zachęcając do gorliwości w zdobywaniu wiedzy i nie zadowalania się przeciętnością, ksiądz biskup Ireneusz przypomniał słowa papieża Jana Pawła II i apelował: – Nie zadowalajcie się przeciętnością i bylejakością! Bo Polska, Aleksandrów Łódzki teraz i w przyszłości potrzebuje ludzi, którzy nie chcą być przeciętni! – zauważył.

– Jakie będą zbiory, które będziecie podsumowywać na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2017/2018? Szybko ten czas przeminie, jak szybko przeminęły wakacje, które już się skończyły! Im żywsze będzie zaangażowanie z jakim podejmiecie wasze obowiązki, tym lepiej i skuteczniej będziecie spełniać wasze posłannictwo w przyszłości!- podkreślił biskup.

Na zakończenie kazania, ksiądz biskup życzył wszystkim młodym rozpoczynającym nowy rok szkolny, aby za swoje przyjęli słowa św. Jana Pawła II – prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć!

Liturgię zakończyło uroczyste błogosławieństwo biskupa oraz wspólny śpiew hymnu, My chcemy Boga!

Jak powszechnie wiadomo, zgodnie z reformą oświaty, od tego roku szkolnego do polskich szkół podstawowych powraca klasa siódma, a od przyszłego roku klasa ósma. Tym samym powoli zostaną wygaszone trzyletnie gimnazja, które funkcjonowały w oświacie od 1999 roku. Na poziomie szkół ponadpodstawowych powracają czteroletnie licea (zastępujące dotychczasowe trzyletnie), pięcioletnie technika (zastępujące obecnie czteroletnie) oraz powstaną szkoły branżowe I i II stopnia, które mają na celu przygotować fachowców z dziedzin praktycznych, których dotąd kształciły zasadnicze szkoły zawodowe.