Archidiecezja Łódzka
„Eucharystia – Tajemnica celebrowana” – zjazd liturgistów w Łodzi
20:48 | 12.09.2017 | Wyświetleń: 1636

„Eucharystia – Tajemnica celebrowana”, to tytuł 53. Sympozjum wykładowców liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych, które w dniach 12- 14 września odbywa się w Łodzi.

Dzień przed rozpoczęciem sympozjum tj. 11 września, w Wyższym Seminarium Duchownym miało miejsce posiedzenie Komisji Liturgicznej działającej przy Konferencji Episkopatu Polski, która w czasie swoich obrad  zatrzymała się nad wskazaniami dotyczącymi homilii. Członkowie komisji omówili zagadnienia dotyczące  obrzędu sakramentu bierzmowania, nabożeństwa Droga Miłosierdzia, a także zajęli się aktualnymi kwestiami i zagadnieniami liturgicznymi w Kościele.

W pierwszym dniu uczestnicy sympozjum wysłuchali referatów trzech prelegentów: ks. prof. KUL dr hab. Piotra Kulbackiego nt. Eklezjologii Liturgicznej, ks. prof. UMK dr hab. Daniela Brzezińskiego, który zaprezentował referat zatytułowany:  Ars celebrandi Eucharystii jako mistagogia liturgiczna, a także ks. prof. UAM dr hab. Dariusza Kwiatkowskiego, który mówił nt. Pentekostalizacja kultu Eucharystii.

Wieczorem w bazylice archikatedralnej uczestnicy sympozjum uczestniczyli w Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. bp. Marka Marczaka. Wraz z Administratorem Archidiecezji Łódzkiej liturgię koncelebrowali: ks. bp Adam Bałabuch (diec. świdnicka), ks. bp Piotr Greger (diec. bielsko- żywiecka), ks. bp Rudolf Pierskała (diec. opolska) oraz duchowni przybyli na konferencję do Łodzi.

Rozpoczynając liturgię ks. bp Marczak zwrócił się do uczestników sympozjum – wierzę, że to naukowe spotkanie będzie owocne nie tylko teoretycznie, ale przełoży się na wymierne płaszczyzny życia Kościoła w Polsce. –  podkreślił.

W homilii, którą wygłosił przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ks. bp Adam Bałabuch, zebrani w katedrze zapoznali się z treścią liturgicznego wspomnienia dnia dzisiejszego – obchodzimy dzisiaj wspomnienie Imienia Maryi. Imienia, które wyzywane jest w Kościele jako pomoc i obrona. Tak dzieje się od samego początku. Wyrazem tego jest choćby antyfona „Pod Twoją obronę”, którą odmawiali pierwsi chrześcijanie wyzywając pomocy Maryi w trudnych okresach prześladowań.

Ksiądz biskup zwrócił uwagę na biblijne znaczenie imienia w Piśmie świętym, które – wyraża całokształt  wszystkiego, co daną osobę charakteryzuje. Tego wszystkiego, kim dana osoba jest i co sobą reprezentuje, a wiec jej charakter, cechy, znaczenie, dążenia, posłannictwo. Dziś chcemy zatrzymać się nad szczególnym imieniem tej, do której posłany został archanioł Gabriel. Dziewicy, której na imię Maryją! – podkreślił biskup.

Przypomniał, że każda Eucharystia, to czas słuchania Jezusa, a z drugiej strony uczestniczenie w Jego zwycięstwie. Każde zwycięstwo, które odnosimy w naszym życiu, odnosimy w imię Maryi. Każde zwycięstwo, które pojawiło się w dziejach Kościoła, w życiu i dziejach narodów, zakorzenione  jest ostatecznie w tym zwycięstwie Jezusa Chrystusa, które ponawiamy na ołtarzu, to zwycięstwo krzyża – śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.- dodał bp Bałabuch.

– W ogólnopolskim spotkaniu liturgistów, bierze udział blisko 80 uczestników z całej Polski. Wśród nich są profesorowie wydziałów teologicznych i wykładowcy wyższych seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych. – mówi ks. dr Karol Litawa z Łodzi, organizator łódzkiego zjazdu.

Sympozjum zakończy się w czwartkowe popołudnie. Do tego czasu uczestnicy wysłuchają kolejnych wykładów oraz odwiedzą Pabianice wraz z świątynią, w której ochrzczony został Rajmund Kolbe, późniejszy św. Maksymilian – męczennik Auschwitz, a także Łask wraz z zabytkową kolegiatą – sanktuarium Matki Bożej Łaskiej.


Środa (13 września)

9.30 Referat IV: Nadzwyczajna forma Mszy św. a formacja seminaryjna (ks. dr Krystian Kletkiewicz)
10.00 Referat V: Msza św. z udziałem dzieci- między participatio actuosa a infantylizmem (ks. dr Andrzej Grzelak)
14.00 Pabianice- Kościół św. Mateusza- rodzinna parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego (Nieszpory) Łask- Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej
18.00 Msza św. w Kaplicy cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskiej (Łask)

Czwartek (14 września)

9.30 Komunikat I: Prywatne Modlitwy eucharystyczne przykładem nadużyć odnowy liturgicznej po Soborze Watykańskim II (ks. dr Maciej Przybylak)
9.50 Komunikat II: Celebracja pierwszego pełnego uczestnictwa dzieci w Eucharystii- współczesne propozycje (ks. dr Grzegorz Rzeźwicki)
10.10 Komunikat III: Relikwie eucharystyczne a kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą św. (ks. Waldemar Bartocha)
11.00 Komunikat IV: Nieodkryty dokument: Compendium eucharisticum 2009 (ks. dr Andrzej Megger)