Archidiecezja Łódzka
Dziś ostatni dzień rekrutacji na I rok studiów w WSD
08:08 | 31.08.2017 | Wyświetleń: 2970

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi od początku czerwca br., rozpoczęło przyjmowanie kandydatów na I rok studiów, którzy myślą o kapłaństwie. Dokumenty należy złożyć w Rektoracie uczelni. Tegoroczni maturzyści, którzy otrzymają świadectwo maturalne na początku lipca, mogą wcześniej wyrazić swój zamiar wstąpienia do Seminarium. Zapraszamy do spotkania się z księżmi przełożonymi po telefonicznym zgłoszeniu (tel.42 66 48 888).

Dokumenty do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi należy składać do  31 sierpnia br. Kandydaci przybywają na egzamin wstępny z zakresu katechezy szkoły ponadgimnazjalnej i rozmowę kwalifikacyjną w dniach 1-2 września (piątek-sobota). Rekrutacja odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, przy ul. św. Stanisława Kostki 14. Rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 1230, natomiast zakończenie dnia następnego około godz. 1500. Szczegółowe informacje można uzyskać u miejscowych duszpasterzy lub na stronie internetowej: www.wsd.lodz.pl.

Wiernych Kościoła Łódzkiego prosimy o modlitwę w intencji powołań kapłańskich, aby nie zabrakło Głosicieli Słowa Bożego i Szafarzy Sakramentów Świętych.