Archidiecezja Łódzka
15 sierpnia – Maryja otacza płaszczem swej opieki naszą Ojczyznę
13:16 | 15.08.2017 | Wyświetleń: 811
AZ_IMG_7149

„To było wielkie dziejowe zmaganie o to, czy Polska i Europa zachowa nie tylko byt niepodległy, ale czy ocali swoją tożsamość religijną i kulturalną”- mówił Ksiądz Biskup Marek Marczak Administrator Archidiecezji Łódzkiej, który sprawował Eucharystię w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w 97 rocznicę Cudu nad Wisłą oraz w przypadające tego dnia święto Wojska Polskiego.

Przed Mszą św. przedstawiciele władz oraz służb mundurowych złożyli kwiaty przed pomnikiem ofiar katastrofy w Smoleńsku.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, służb mundurowych, poczty sztandarowe i licznie zebrani wierni świeccy.W homilii skierowanej do wiernych Ksiądz Biskup Marek Marczak podkreślał, że to dzisiejsze Święto Maryi już na zawsze będzie przesiąknięte naszą wdzięcznością do Niej za ocalenie naszej Ojczyzny.

Dziś Maryi Wniebowziętej, naszej przewodniczce w wierze, przynosimy bukiety ułożone z polnych kwiatów, zbóż, owoców, dojrzały plon sierpniowych dni. Przynosimy w darze Tej, która jest najpiękniejszym kwiatem ziemi w dniu Jej Wniebowzięcia, kiedy Maryja, nowa Ewa, w pełni zjednoczona ze swym Synem została przyjęta do chwały Boga wraz ze swym ciałem- mówił Biskup Marczak.

Prawda naszej wiary o Maryi wziętej z duszą i ciałem do nieba łączy się w naszej Ojczyźnie z dniem, w którym oddajemy hołd bohaterom sierpniowych zmagań w Wojnie Polsko Bolszewickiej z 1920 roku a także wszystkim Żołnierzom w dniu Ich święta- podkreślał Ksiądz Biskup.

Doświadczyliśmy w przeszłości podejmowanych z premedytacją prób manipulacji pamięcią historyczną narodu, szczególnie pamięcią o wojnie 1920 roku. Dziś możemy w nieskrępowany sposób ożywiać pamięć o tamtych chwilach sprzed dziewięćdziesięciu siedmiu już lat.

Ksiądz Biskup Marek Marczak zaznaczył, że czas, który mija, pozwala lepiej dostrzegać sens tamtej wojny. Wiemy dobrze, że to nie była wojna o granice państwa. To było wielkie dziejowe zmaganie o to, czy Polska i Europa zachowa nie tylko byt niepodległy, ale czy ocali swoją tożsamość religijną i kulturalną- mówił Biskup Administrator.

Sierpniowe zmagania u wrót stolicy o polskie być albo nie być było czasem jedności i mobilizacji wbrew politycznym i ideowym różnicom. Tamto pokolenie stanęło murem przy Polsce, zamanifestowało jedność narodu. Znamy takie sytuacje w naszej historii, kiedy manifestowaliśmy, że jesteśmy Polakami: zmagania u wrót stolicy w 1920 roku, Powstanie Warszawskie, miesiące ożywiającego wiatru „Solidarności”, dni pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny i podczas Jego pogrzebu, czy wreszcie dni po tragedii polskiego samolotu pod Smoleńskiem. Pokazywaliśmy sobie samym i światu, że potrafimy być razem, czerpać z tego samego źródła naszej polskiej tożsamości, wiary i wspólnoty- mówił Biskup Marczak.

Podkreślał, że dzisiaj trzeba nam przypominać te chwile. Przywoływać je wtedy, kiedy się gubimy, kiedy to, co ludzi dzieli wychodzi na pierwszy plan polskiego życia, kiedy gwałtowny spór potrafi zburzyć ład serc, wprowadzić chaos, zakłócić porządek rzeczy i hierarchię wartości.

Niech ten głos polskich pokoleń nie milknie dziś, niech zostanie odczytany, kiedy trzeba nam budować ład polskich serc, ład sumień, ład prawa i prawdy w życiu publicznym, zawodowym i rodzinnym- podkreślał Ksiądz Biskup.

Wiele świadectw tamtej epoki pokazuje jak bardzo tamten żołnierski trud szukał Bożego wspomożenia. Jak bardzo tamta walka o zwycięstwo – o polską niepodległość i wolność – odwoływała się do Bożego miłosierdzia, szukała umocnienia w modlitwie. Modlimy się dziś także za Ojczyznę naszych czasów, żeby się nie sprzeniewierzyła temu co polskie, żeby drogami nowego wieku szła bogata dobrem, które niesie jej przeszłość, żeby tego wiana nie zmarnotrawiła i nie przekreśliła w chaosie niejasnych interesów rozmaitych grup społecznych i politycznych- mówił Ksiądz Biskup Marczak.

Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Biskup Marczak poświęcił zioła i kwiaty. Po Eucharystii na placu katedralnym odbyły się uroczystości państwowe. Swoje przemówienie do zebranych wygłosił Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, który podkreślił, że nigdy w dziejach naszego państwa nie musieliśmy się wstydzić na naszych żołnierzy.  Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się tradycyjna zmiana warty, apel pamięci, salwa honorowa i defilada kompanii honorowych oraz tradycyjne złożenie wieńców i kwiatów.

15 sierpnia to dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której to przypisywano cudowną opiekę nad polskim wojskiem podczas bitwy. Tego dnia obchodzimy również święto Wojska Polskiego, ustanowione właśnie na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zwanej również „Cudem nad Wisłą”.