Archidiecezja Łódzka
WSD: Rekrutacja 2017 cz.1
11:51 | 02.07.2017 | Wyświetleń: 1716

Własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie na I rok studiów, życiorys, opinia księdza proboszcza, aktualna metryka chrztu, oryginał świadectwa maturalnego, czytelna kserokopia dowodu osobistego oraz 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym – to niezbędne dokumenty, które należy złożyć w rektoracie Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, chcąc zostać przyjętym do tej kościelnej uczelni.

W dniach 1-2 lipca br., odbyła się pierwsza część tegorocznej rekrutacji na pierwszy rok studiów w WSD w Łodzi. Do seminarium zgłosiło się pięciu kandydatów, którzy przyjechali z Bełchatowa (1), Sulejowa (1), Tuszyna(2) i Wołkowyska(1).

-„Myśl o tym, żeby złożyć papiery i wstąpić do seminarium, pojawiła się już wtedy, gdy wstąpiłem do grona ministrantów w mojej parafii.” – mówi Kami Bilicki z Tuszyna. „Ta decyzja we mnie dorastała, a podparta była modlitwą i licznymi przemyśleniami. Kiedy napisałem i zdałem maturę, to postanowiłem ten mój plan zrealizować, czyli wstąpić do WSD i poddać pod weryfikację Kościołowi, moje powołanie.” – tłumaczy kandydat.

-„Główny celem spotkania się z kandydatami w czasie rekrutacji, jest rozmowa z księdzem rektorem, której głównym tematem jest powołanie.” – mówi ks. dr Jacek Kacprzak – wicerektor łódzkiego seminarium. „W czasie tej rozmowy, rektor chce dowiedzieć się czegoś więcej o kandydacie i choć trochę go poznać. Druga część tego spotkania, ma charakter egzaminacyjny. Od strony psychologicznej, jest to test i rozmowa z psychologiem, a od strony teologicznej – test z wiedzy biblijnej z zakresu szkoły średniej.”- dodaje.

Obok rozmów z rektorem i psychologiem, a także testów, kandydaci do seminarium mają okazję spotkać się z ojcem duchownym, który w tej uczelni pełni rolę kierownika duchowego, a także spowiednika. W ciągu tych dwóch dni, kandydaci mogą spokojnie zwiedzić seminarium, wyciszyć się oraz pomodlić w kaplicy seminaryjnej.

Na pierwszą części rekrutacji zgłosiło się pięciu kandydatów. – „Liczę, że we wrześniu, będzie ich przynajmniej dwa razy więcej.”– mówi ks. Kacprzak. Wyniki egzaminów i nazwiska, będą ogłoszone za kilka dni.

Druga – wrześniowa rekrutacja odbędzie się w dniach 1-2 września (piątek-sobota), do tego czasu, wszyscy, którzy słyszą głos powołania i chcą wstąpić do seminarium, mogą składać swoje dokumenty w rektoracie WSD, a dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji, można znaleźć na stronie WSD w Łodzi.