Archidiecezja Łódzka
Uroczystości pogrzebowe prawosławnego Arcybiskupa Szymona
14:15 | 01.07.2017 | Wyświetleń: 5209

Zakończyły się uroczystości pogrzebowe, zmarłego w środę 28 czerwca br., Arcybiskupa Szymon (Romańczuka), Prawosławnego Arcybiskupa Diecezji Łódzko-Poznańskiej.

zmniejszoneDSCN0030

Liturgii pogrzebowej sprawowanej w katedrze św. Aleksandra  Newskiego w Łodzi,  w sobotę 1 lipca,  przewodniczył Arcybiskup Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wraz z nim, przy ołtarzu służbę pełnili księża biskupi oraz duchowieństwo diecezjalne i zakonne, przybyłe na uroczystości do Łodzi.

zmniejszoneDSCN0035

– „Zmarły Arcybiskup rozwijał swój dar, który otrzymał od Boga, a był to dar kapłaństwa. Poczynając od złożenia ślubów zakonnych, poprzez duszpasterstwo kapłańskie, następnie biskupie, pełnił służbę Bożą. Rozwinął Diecezję Łódzko-Poznańską, służąc jej 36 lat.”– mówił podczas pożegnania abp Sawa.

zmniejszoneDSCN0045

W uroczystościach pogrzebowych udział wziął ksiądz Biskup Marek Marczak, Administrator Archidiecezji Łódzkiej, który przed zakończeniem liturgii, pożegnał zmarłego Arcybiskupa Szymona, odczytując słowa nieobecnego na uroczystościach Abp. Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego. –„ Żegnamy dziś Arcybiskupa Szymona, który swoje życie związał z Łodzią, służąc tu Bogu i ludziom. Jestem głęboko przekonany, że Chrystus Zmartwychwstały wskrzesi ciało swojego wiernego sługi do życia, gdy powtórnie  przyjdzie w chwale. W intencji zmarłego modlimy się za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia.” – napisał Abp Jędraszewski.

zmniejszoneDSCN0076

Po zakończeniu nabożeństwa, kapłani sprawujący liturgię wynieśli trumnę z ciałem zmarłego z cerkwi, a następnie ponieśli ją w procesji dookoła świątyni. Ciało ś.p. Arcybiskupa Szymona spoczęło na cmentarzu prawosławnym w Łodzi, obok pierwszego ordynariusza Diecezji Łódzko-Poznańskiej, bpa Jerzego.

zmniejszoneDSCN0112

Zmarły Arcybiskup Szymon (Romańczuk), był związany z Łodzią od 18 sierpnia 1981 roku, kiedy został mianowany biskupem Diecezji Łódzko-Poznańskiej. Do czasu ogłoszenia nowego ordynariusza, diecezją prawosławną kierować będzie Najprzewielebniejszy Grzegorz, Biskup Supraski.

zmniejszoneDSCN0122

zmniejszoneDSCN0136

zmniejszoneDSCN0142

zmniejszoneDSCN0147

zmniejszoneDSCN0148

zmniejszoneDSCN0150

zmniejszoneDSCN0153