Archidiecezja Łódzka
Szkaplerz – znak opieki Maryi
08:00 | 16.07.2017 | Wyświetleń: 666
phpxLsTJJ

– Szkaplerz święty jest znakiem macierzyńskiej opieki Maryi, zaproszeniem do budowania głębokiej, osobowej więzi z Nią. Przyjmując świadomie Szkaplerz święty przyjmujemy Maryję do swego życia jako Matkę naszego życia duchowego, Matkę naszego życia wiary w Jezusa Chrystusa, jedynego zbawiciela świata. Żyjąc w głębokiej przyjaźni z Maryją możemy z ufnością wyglądać Jej macierzyńskiej opieki i pomocy w walce z złem, z naszymi słabościami, przeszkadzającymi nam w dążeniu do dobrego życia. Życia, które coraz bardziej otwiera nas na najcenniejszy dar, jakim jest dla nas zbawienie wieczne. Noszenie Szkaplerza świętego pomaga nam zachować pamięć o macierzyńskiej obecności i opiece Maryi w każdej chwili naszego codziennego pielgrzymowania do domu Ojca w niebie” – wyjaśnia o. Piotr Bajorek, przeor klasztoru karmelitów w Łodzi. Szkaplerz przystosowany do użytku wiernych świeckich złożony jest z dwóch prostokątnych wycinków brązowego sukna wełnianego połączonych dwoma tasiemkami. O. Piotr zaznacza, że dojrzałe przyjęcie daru Szkaplerza wiąże się z najważniejszą troską każdego człowieka, jakim jest wieczne zbawienie. „Nic by nam nie przyszło z daru życia gdybyśmy się nie zbawili. Wiemy też, że nikt nie jest w stanie zbawić się o własnych siłach. Zrozumienie prawdy, że potrzebujemy szczególnej pomocy na drodze prowadzącej do zbawienia wiecznego, skłania do jej poszukiwania. Gdzież można tej pomocy doświadczyć bardziej, jak oddając się w opiekę Tej, która jest Matką i Przewodniczką na drogach życia duchowego dla wierzących. Stąd wielu dojrzale decyduje się na przyjęcie daru Szkaplerza świętego, daru Matki, która nigdy nie zawodzi” – dodaje.

Tym którzy przyjęli Szkaplerz zostały zagwarantowane przywileje. Przede wszystkim szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny w trudnych sytuacjach życia oraz obietnica Maryi dotycząca szczęśliwej śmierci i zachowania od wiecznego potępienia. Z nabożeństwem szkaplerznym wiąże się także tzw. przywilej sobotni, który wyraża wiarę, że w pierwszą sobotę po śmierci Matka Boża uwalnia z czyśćca tych, którzy w swym życiu praktykowali to nabożeństwo. Noszący Szkaplerz już teraz dostrzegają wartość tego znaku. „Obecnie jestem przekonany o jego wielkim znaczeniu w moim życiu. Jest on jakby tarczą, która mnie chroni przed silnymi atakami Złego, co nie oznacza, że nie upadam i nie grzeszę. Jednak wiedząc, że szkaplerz jest płaszczem Maryi, którym jestem okryty żyję bardziej świadomie że ochrania mnie pomoc Maryi. Prowadzić on może mnie do odważnego stawiania oporu pociskom szatana. Wiara w to, że przywilej sobotni jest nieodłącznie związany ze szkaplerzem pozwala mi odważnie patrzeć na kres mojego życia” – mówi pan Janusz Rokicki.

„Szkaplerz jest dla mnie przede wszystkim darem Maryi, poprzez przyjęcie tego daru, Maryja przyjmuje nas za swoje dzieci, a my uznajemy Ją za naszą duchową Matkę. Odtąd Maryja opiekuje się nami w sposób szczególny chroniąc nas od zła i niebezpieczeństw duszy i ciała. Nosząc Szkaplerz powinniśmy nieustannie podtrzymywać w sobie świadomość tego szczególnego oddania się Maryi, oraz wynikających z tego zobowiązań. Być dzieckiem Maryi – znaczy być coraz bardziej podobnym do swej Matki, poprzez naśladowanie Jej cnót, troskę o czystość serca, o miłość Boga i bliźniego” – wyjaśnia s. Imelda Kwiatkowska, karmelitanka Dzieciątka Jezus. Podkreśla, że Szkaplerz nie jest tylko przywilejem dla karmelitów i karmelitanek, może go przyjąć każdy wierzący.

Szkaplerz jest szczególnym znakiem, a noszący go w swoim codziennym życiu odczuwają pomoc Maryi. „Matka Boża objęła mnie swoim darem i pozwoliła abym tym wielkim skarbem dzieliła się z innymi i mówiła o szkaplerzu. Czynię to z wielką radością i wykorzystuję prawie każdą sytuację, czy to na pielgrzymce częstochowskiej, czy w zwykłych rozmowach codziennych. Pomagam jej zdobywać serca dla Królestwa Serca Jezusa, i za pomocą Ducha Świętego szerzyć to nabożeństwo szkaplerzne” – mówi pani Danuta Jonczyk. Szkaplerz przyjęła ok. 25 lat temu, co jest dla niej ogromnym darem. Od tamtego czasu udało jej się nakłonić innych do otwarcia się na tę wielka łaskę. „Kiedy usłyszałam, że jedną z obietnic Matki Bożej jest, iż kto umrze odziany Szkaplerzem Świętym, nie zazna ognia piekielnego, pomyślałam iż większego szczęścia i pragnienia nie mogłabym sobie wyobrazić. Odnalazłam w ten sposób obronę i siłę, ponieważ jestem bardzo słaba”.

S. Imelda przyjęła Szkaplerz jako licealistka podczas rekolekcji w Czernej. „Tam poznałam historię Szkaplerza karmelitańskiego i związane z nim obietnice Matki Bożej. Również w Czernej, w karmelitańskim sanktuarium, przed obrazem Matki Bożej Szkaplerznej, nazywanej także Czerneńską, zrodziło się moje nabożeństwo do Królowej Karmelu”. Również s. Imelda w tym szczególnym darze Maryi dostrzega ogromna opiekę: „Nosząc Szkaplerz codziennie doświadczam matczynej troski Maryi oraz Jej pomocy dla mnie i wszystkich, których Jej polecam w modlitwie. Za szczególną łaskę, którą otrzymałam za pośrednictwem Maryi, uważam łaskę powołania do służby Bogu w Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, przynależącym do Zakonu karmelitańskiego, Zakonu maryjnego. Karmelici i karmelitanki poprzez Szkaplerz w sposób szczególny do Niej należą. Karmelitanka Dzieciątka Jezus, nakładając w postawie klęczącej Szkaplerz, całując go z głęboką czcią i miłością, codziennie, na nowo oddaje siebie i swoje życie na służbę Maryi”.

W kościele ojców Karmelitów bosych w Łodzi, przy ul. Liściastej, znajduje się grób Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i wielkiego czciciela Matki Bożej Szkaplerznej. O. Anzelm będąc jeszcze nowicjuszem podjął postanowienie: „Maryję kochać, naśladować, cześć jej rozszerzać słowem i czynem”, aż do końca swego życia był gorliwym głosicielem i piewcą cnót Maryi. Poprzez głoszenie kazań, konferencji i nauk o Szkaplerzu przyczynił się do rozpowszechnienia nabożeństwa szkaplerznego wśród wiernych, a nade wszystko do pogłębienia duchowości maryjnej. Praktyka Szkaplerza wprowadzona w życie musi oczywiście odznaczać się czynami i przenikać całego człowieka. W kościele karmelitów w Łodzi każdego roku odbywa się dziewięciodniowa nowenna przygotowująca do uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej, uczestnicząc w niej można pogłębić swoją przyjaźń z Maryją i na nowo powierzyć Jej swoje życie. Ci, którzy wyrażają pragnienie mogą wziąć Ją za swoją duchową Matkę przyjmując Szkaplerz – znak Jej opieki.


źródło: Niedziela Łódzka