Archidiecezja Łódzka
Kapliczki i krzyże Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – wystawa fotografii Piotra Wypycha
22:12 | 26.07.2017 | Wyświetleń: 598

Od niedzieli 30 lipca 2017 r. na dziedzińcu Centrum idei „Ku Demokracji” prezentowana będzie wystawa fotografii Piotra Wypycha zatytułowana „Kapliczki i krzyże Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego”.

Piotr Wypych, to osobowość bardzo bogata. Pod względem wyuczonego i wykonywanego zawodu to przede wszystkim leśnik, zafascynowany pięknem przyrody i ojczystego krajobrazu. Po drugie, to również dyplomowany artysta grafik, który uczył się przenosić na papier i płótno postrzegane w naturze piękno, pod okiem mistrzów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

To wreszcie historyk, od niedawna doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, który to stopień uzyskał w Uniwersytecie Rzeszowskim. Jako młody leśnik, pod koniec lat 80. XX w., pracując w terenie, zaczął interesować się przydrożnymi krzyżami i kapliczkami. Początkowo urzekła go ciekawa i różnorodna forma tych obiektów – ich wpisanie w ojczysty krajobraz. Zbiegiem czasu zaczął dostrzegać odrębność pewnych grup kapliczek i krzyży, które odznaczały się podobną budową, wspólnym warsztatem twórczym i zasięgiem występowania. Jeszcze później zaczął interesować się ich historią, funkcją obrzędową jak i genezą powstawania tych obiektów. Efektem tych dwudziestoletnich zainteresowań, które przerodziły się w regularne badania naukowe jest wspaniała kolekcja kilkunastu tysięcy barwnych fotografii, dokumentujących krzyże, kapliczki i figury przydrożne, tego szczególnego pogranicza trzech historycznych krain: Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza – które to pogranicze weszło w skład dzisiejszego województwa łódzkiego. Do wielu z tych obiektów, aby wykonać dobre zdjęcie, aby wyczerpać temat fotograficzny i ukazać tempo ich przemian przyjeżdżał na przestrzeni lat po kilka, a nawet kilkadziesiąt razy. Starał się wydobyć w różnych porach roku, przy odmiennej pogodzie, w różnych porach dnia – od świtu do zmierzchu – tak naturalny charakter jak i koloryt tych miejsc i obiektów wpisanych w krajobraz, miejsc, w których nastąpiła niejako „materializacja wiary”, począwszy od skromnej skrzyneczki nadrzewnej – do monumentalnych bogato zdobionych kaplic i figur przydrożnych. Z ludzkiej pamięci, archiwów i bibliotek pozyskiwał jak najwięcej informacji dotyczących historii, legend oraz motywacji stawiania krzyży i kapliczek. Badania te stały się dla Piotra Wypycha podstawą do napisania, obronionej w 2013 r. z wyróżnieniem, pracy doktorskiej „Dziedzictwo historyczne małej architektury sakralnej (XVIII-XX w.) na terenie Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych”.

Fotografie Piotra Wypycha niewątpliwie posiadają walory artystyczne ale równie istotne jest traktowanie ich jako naukowego dokumentu – zapisu zmian zachodzących w otoczeniu, jako odchodzących i mocno przekształcanych elementów naszego krajobrazu, jako niewyczerpanego źródła informacji dla różnych dziedzin nauki. Uważam iż Piotr Wypych wchodzi do kręgu najlepszych znawców małej architektury sakralnej w naszym kraju, tak pod względem nauki jak i sztuki fotografii.
Ks. dr hab. Stanisław Nabywaniec

Wystawę będzie można oglądać do 30 sierpnia. Wernisaż wystawy w niedzielę 30 lipca o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy. Wejście od pl. Kościuszki. Wstęp wolny!