Archidiecezja Łódzka
Nagrody Miasta Łodzi za pomoc drugiemu człowiekowi
22:55 | 15.05.2017 | Wyświetleń: 704
nagroda4

Anna Cichocka związana z łódzkim Konwentem Bonifratrów oraz dr Iwona Sitarska z Caritas Archidiecezji Łódzkiej – to jedne z laureatek tegorocznej nagrody Miasta Łodzi. Podczas dzisiejszej uroczystej sesji Rady Miejskiej panie otrzymały to wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia m.in. w działalności społecznej. Obie od wielu już lat służą ludziom chorym. I obie robią to pięknie.

Anna Cichocka to założycielka i pierwsza kierownik działającej od ponad dwudziestu lat Stacji Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów w Łodzi. To osoba, która całą swoją pracą i służbą ludziom potrzebującym pomocy, realizowała każdego dnia hasło przyświecające łódzkim bonifratrom: „miłość zwycięża cierpienie”. To dzięki niej miejsce, w którym  chorzy, samotni, cierpiący, leżący w domach znajdują nie tylko materialne, ale też psychologiczne i duchowe wsparcie, istnieje. Jako dzieło miłosierdzia dające ulgę w cierpieniu i przygotowanie na przyjęcie choroby. Obecnie Anna Cichocka pracuje jako pielęgniarka w bonifraterskim POZ, ale nadal przyświeca jej jeden cel – dobro drugiego człowieka.

Dr Iwona Sitarska jest lekarzem i kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Związana z Hospicjum Caritas Archidiecezji Łódzkiej od 1995 roku, czyli od początku działalności,  początkowo jako lekarz – wolontariusz, następnie jako kierownik medyczny oraz lekarz. Od 2014 roku jest wojewódzkim konsultantem w zakresie medycyny paliatywnej.

Pod jej kierownictwem Hospicjum Caritas z małej jednostki, opartej początkowo jedynie o wolontariat i opiekującej się zaledwie kilkoma pacjentami, stało się w ciągu kilku lat profesjonalnym ośrodkiem hospicyjnym w zakresie paliatywnej opieki domowej, jednym z najważniejszych w Łodzi, prowadzącym także poradnię medycyny paliatywnej.

Obecnie Hospicjum Caritas Archidiecezji Łódzkiej udziela pomocy ponad 300 pacjentom rocznie, jednoczasowo sprawując opiekę nad  45 ciężko chorymi pacjentami w ramach hospicjum domowego oraz 100 pacjentami poradni medycyny paliatywnej. Na zespół hospicyjny składa się ponad 20 osób personelu medycznego i administracyjnego oraz około 50 wolontariuszy wspierających działania medyków i hospicjum.