Archidiecezja Łódzka
Iść czy nie iść za Jezusem? – oto jest pytanie! – diakon Rafał Dobrowolski
06:30 | 09.05.2017 | Wyświetleń: 1651
IMG_0458

Dlaczego wśród wielu uczelni wyższych, wybrał ksiądz studia w Wyższym Seminarium Duchownym? Skąd pomysł, by iść do seminarium i wybrać życie w stanie duchownym? Na te pytania, odnosząc się do swojej drogi do kapłaństwa, odpowiada diakon Rafał Dobrowolski. Dzieli się także swoim dylematem, który miał przed wstąpieniem do seminarium, a który dotyczył wyboru pomiędzy zawodem motorniczego w tramwajach MPK, a kapłaństwem. Wybrał kapłaństwo, choć chęć służby ludziom w komunikacji miejskiej była wielka. Jezus wygrał! Diakon Rafał pochodzi z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, a na swoim obrazku prymicyjnym zawarł słowa z listu św. Pawła do Koryntian: „Mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas!” (2 Kor. 4.7).