Archidiecezja Łódzka
Wielkopiątkowa Ciemna Jutrznia
09:34 | 14.04.2017 | Wyświetleń: 1059
IMG_0306

W Wielki Piątek Męki Pańskiej, w godzinach porannych, wierni gromadzą się w świątyniach, aby pod przewodnictwem swoich duszpasterzy, sprawować Liturgię Godzin (Jutrznię i Godzinę Czytań).

W łódzkiej bazylice archikatedralnej, wspólnej modlitwie przewodniczył ks. prał. Ireneusz Kulesza – proboszcz katedry, a uczestniczyli w niej alumni Wyższego Seminarium Duchownego, wraz ze swoimi przełożonymi, siostry zakonne i wierni świeccy.

„Spotykamy się w katedrze na czuwaniu z Chrystusem, aby Mu towarzyszyć, w jego męce i śmierci. Nasze czuwanie, jest odpowiedzią na Jego prośbę, skierowaną do apostołów w ogrodzie oliwnym: czuwajcie ze mną!” –  podkreśla ks. Kulesza.

Tradycja Kościoła dzisiejszą  i jutrzejszą poranną modlitwę Liturgią Godzin nazywa Ciemną Jutrznią. Nazwa ta, wzięła się z tego, że dawniej liturgie te sprawowano w godzinach wczesnoporannych, zanim wstało słońce. W liturgii przedsoborowej podczas odmawiania 14 psalmów, po każdym z nich gaszono jedną ze świec, pozostawiając jedną zapaloną, symbolizującą Chrystusa. Po zakończeniu liturgii uderzano zamkniętymi brewiarzami w ławki, co oznaczało krzyk ludzi przeciwnych Chrystusowi Panu.

Dziś już nie praktykuje się tamtych zwyczajów, pozostał tylko zwyczaj łączenia dwóch godzin liturgicznych Jutrzni i Godziny Czytań, odmawianych w świątyniach w godzinach porannych.

-„Poprzez dzisiejszą naszą modlitwę Liturgią Godzin, staramy się odpowiedzieć Jezusowi Chrystusowi na to, do czego On nas zaprasza „zostańcie tu i czuwajcie ze mną! Nasza modlitwa, jest tą właśnie odpowiedzią.” – dodaje proboszcz katedry.