Archidiecezja Łódzka
Triduum Paschalne z arcybiskupem seniorem Władysławem Ziółkiem w Łodzi – Rudzie
16:06 | 18.04.2017 | Wyświetleń: 2454
triduum na Rudzie (8)

W kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w Łodzi, arcybiskup Władysław Ziółek przewodniczył Liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej, nadto poświęcił pokarmy przyniesione przez dzieci przedszkolne i przekazał przesłanie Ewangeliczne Triduum Paschalnego sztafecie kilkupokoleniowej wiernych, wywodzących się ze wspólnoty kościoła Sióstr Bernardynek.

Tak jak rejestrują to zdjęcia: najmłodszym dzieciom, z którymi razem adorował Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, młodzieży, z którą m.in. przeżywał Wigilię Paschalną i udzielił sakramentu bierzmowania oraz młodym ojcom, którym w geście służby i miłości Wieczerzy Wielkoczwartkowej umył nogi.

We wszystkich spotkaniach liturgicznych Wielkiego Tygodnia modlitwę ubogacała Franciszkańska Młodzież Oazowa oraz Liturgiczna Służba Ołtarza. Dali oni czytelne świadectwo wiary młodego pokolenia wobec licznie gromadzących się wiernych.