Archidiecezja Łódzka
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego w katedrze łódzkiej
14:23 | 16.04.2017 | Wyświetleń: 805
zmniejszoneIMG_9779

„Kiedy gromadzimy się na tej Wielkanocnej Eucharystii, naśladujemy Marię Magdalenę oraz apostołów z dzisiejszej Ewangelii, którzy pierwszego dnia po szabacie tj. w niedzielę, udali się do grobu Chrystusa. Podobnie jak oni, przychodzimy i widzimy, że kamień został odsunięty, a grób jest pusty, gdyż nie ma w nim ciała Jezusa ukrzyżowanego.” – mówił administrator Archidiecezji Łódzkiej.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w łódzkiej bazylice archikatedralnej Mszy św. o godz. 12:30 przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz biskup Marek Marczak.

W słowie pasterskim, skierowanym po Ewangelii odczytanej przez diakona, ksiądz biskup nawiązał do dzisiejszego słowa Bożego mówiącego o Zmartwychwstaniu Chrystusa, oraz o apostołach, którzy przybyli do grobu i sami na własne oczy doświadczyli, że jest on pusty!

-„Także i my stajemy dzisiaj wobec pustego grobu Chrystusa. – mówił Pasterz. W tradycji Polskiej, mamy możliwość dosłownego niemal zobaczenia grobu Jezusa, pozostawionych prześcieradeł i chust, które okrywały Jego ciało. Jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji niż Maria Magdalena czy nawet Piotr i umiłowany uczeń w poranek wielkanocny. Gdyż w Eucharystii wielkanocnej spotykamy Chrystusa Zmartwychwstałego i żyjącego na wieki. Nie ma Go w grobie, nie dlatego, że Go wykradziono, czy przeniesiono w inne miejsce, ale dlatego, że powstał z martwych i wychodzi nam na spotkanie. Jest obecny w słowie i sakramencie ołtarza, kiedy łamie dla nas chleb i przelewa swoją krew, która oczyszcza nas z grzechów.” – podkreślił celebrans.

Ksiądz biskup wskazał na to, że spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym skłania człowieka do dawania świadectwa, do dzielenia się doświadczeniem spotkania z Bogiem. –„Podobnie jak pierwsi świadkowie, i my mamy opowiadać o wszystkim, co Jezus zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Aby nasze świadectwo było prawdziwe, potrzebujemy najpierw uważnego słuchania i poznawania wszystkiego, co ma być przedmiotem naszego chrześcijańskiego świadczenia o Jezusie. Autentyczne świadectwo chrześcijanina, nie może zawężać się tylko do słów, ale musi zostać podparte czynami!” – tłumaczył.

Przed błogosławieństwem, ksiądz biskup złożył życzenia zebranym w świątyni życząc, aby w swojej codzienności, doświadczali obecności Chrystusa, który prawdziwie Zmartwychwstał!