Archidiecezja Łódzka
Celebracje Wielkiego Tygodnia Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej
07:20 | 13.04.2017 | Wyświetleń: 1919
triduum

Podczas Wielkiego Tygodnia liturgia Kościoła celebruje paschalne tajemnice zbawienia: dzieło odkupienia człowieka i uwielbienia Boga dokonane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Pana. Umierając przezwyciężył śmierć, a zmartwychwstając przywrócił nam życie.

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, natomiast swój szczyt osiąga w celebracjach Świętego Triduum Paschalnego. Wigilia Paschalna, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego i jej Oktawa stanowią apogeum radości człowieka wierzącego, który uroczyście świętuje swoje odkupienie przez Pana.


Wielki Czwartek, 13 kwietnia 2017 r.
Msza Święta Krzyżma
Bazylika Archikatedralna, godz. 10:00

Ksiądz Biskup Marek Marczak Administrator Archidiecezji Łódzkiej, wraz z Biskupami i Prezbiterami będzie celebrował Mszę Świętą zwaną przez tradycję Kościoła Mszą Krzyżma. Podczas Mszy Świętej kapłani odnowią przyrzeczenia złożone w dniu Święceń Kapłańskich. Zostanie pobłogosławiony również Olej Krzyżma, którym namaszcza się nowo ochrzczonych, bierzmowanych i wyświęcanych kapłanów oraz Olej Chorych przeznaczony dla pokrzepienia tych, którym brakuje zdrowia. Po Eucharystii Oleje święte będą przekazane Księżom Dziekanom 27 dekanatów Archidiecezji Łódzkiej.


Ś W I Ę T E     T R I D U U M     P A S C H A L N E

Wielkie misterium naszego odkupienia celebrowane jest od Mszy Świętej wieczornej w Wielki Czwartek, zwanej Mszą Wieczerzy Pańskiej do II Nieszporów Niedzieli Wielkanocnej. Triduum Paschalne nie oznacza trzech dni przygotowania do Paschy, lecz jest Paschą celebrowaną przez trzy dni, Paschą czyli przejściem od męki, śmierci i złożenia do grobu, do chwalebnego zmartwychwstania Chrystusa. Triduum jest zatem misterium jednoczącym te trzy tajemnice.
Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana, które rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej to szczyt celebracji całego roku liturgicznego.


Wielki Czwartek, 13 kwietnia 2017 r.
Msza Wieczerzy Pańskiej
Bazylika Archikatedralna, godz. 18:00

Święte Triduum Paschalne rozpoczyna się wieczorną celebracją Eucharystii – upamiętniającą Ostatnią Wieczerzę, podczas której Chrystus oddając Bogu Ojcu swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina ofiarował Apostołom, a przez nich ich następcom w kapłaństwie, pokarm na życie wieczne. Eucharystia, cudowny dar miłości Serca Jezusowego zaprasza do adoracji Najświętszego Sakramentu i służby siostrom i braciom, szczególnie cierpiącym i doświadczającym biedy duchowej i materialnej.

Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Marek Marczak. Po homilii dokona obmycia nóg (mandatum) dwunastu kapłanom.

Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do miejsca adoracji, gdzie Chrystus będzie adorowany do godziny 22:00. Następnego dnia możliwość adoracji i przystąpienia do Sakramentu Pokuty od godziny 7:00.


Wielki Piątek, 14 kwietnia 2017 r.
Liturgia na cześć Męki Pańskiej
Bazylika Archikatedralna, godz. 18:00

Wielki Piątek jest dniem Męki i Śmierci Chrystusa oraz dniem ścisłego postu będącego dla nas wierzących zewnętrznym znakiem uczestnictwa w cierpieniach naszego Pana. W tym dniu nie celebruje się Eucharystii, natomiast liturgia Kościoła na całym świecie upamiętnia mękę Jezusa poprzez szczególną celebrację składającą się z trzech momentów: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii Świętej. Chrystus ukazuje się nam jako Sługa Jahwe, zapowiedziany przez proroków, Baranek, który ofiaruje samego siebie dla zbawienia wszystkich; Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic (Iz 53, 3). Krzyż jako element obecny w każdej liturgii, szczególnie w tej Wielkopiątkowej – jako tron chwały i drzewo zwycięstwa jest adorowany przez wiernych w szczególny sposób. Kościół medytując Mękę swego Pana i Zbawcy i adorując Krzyż Święty pochyla się nad swoim źródłem i modli się za zbawienie całego świata.

Ksiądz Biskup Marek Marczak Administrator Archidiecezji Łódzkiej będzie przewodniczył liturgii Męki Pańskiej w Bazylice Archikatedralnej o godzinie 18:00.

Po liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do miejsca adoracji, zwanego Grobem Pańskim. Do godziny 2200 będzie możliwość indywidualnej modlitwy i adoracji. Zostaną odśpiewane również Gorzkie Żale.

Następnego dnia możliwość adoracji i przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania od godziny 7:00.


Wielka Sobota
15 kwietnia 2017 r.

Tego dnia Kościół trwa na modlitwie przy Grobie Chrystusa i powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy Świętej.
Przez cały dzień jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu i przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania od godziny 700. Zostaną również poświęcone pokarmy na stół wielkanocny.


Sobota, 15 kwietnia 2017 r.
Wigilia Paschalna
Bazylika Archikatedralna, godz. 21:00

Wigilia Paschalna, zwana od czasów Św. Augustyna (IV w.) „matką wszystkich wigilii” jest najważniejszą i najświętszą nocą roku liturgicznego. Celebracja tej nocy wyraża nasze przejście od śmierci i grzechu do nowego życia w Chrystusie. W centrum liturgii Wigilii Paschalnej znajduje się Paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego; przy Jego świetle zostaje wygłoszony przez uroczystą aklamację śpiew Exultetu i Słowo Boże, w którym zawarta jest historia zbawienia od stworzenia świata do zmartwychwstania Chrystusa. Następnie udzielane są sakramenty inicjacji chrześcijańskiej katechumenom, lud Boży odnawia złożone podczas Chrztu Św. przyrzeczenia. W liturgii eucharystycznej Baranek Paschalny staje się pokarmem dla nas, abyśmy żyli Nim i przez Niego w świętości życia. Uroczystą celebrację Wigilii Paschalnej zakończy procesja rezurekcyjna wokół katedry.

Uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej w Bazylice Archikatedralnej o godz. 21:00 przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Marek Marczak.

Wraz z tą Wigilią rozpoczyna się radosny Okres Wielkanocny – czas celebrowania obecności Chrystusa Zmartwychwstałego.


Niedziela Wielkanocna, 16 kwietnia 2017 r.
Msza Św. Rezurekcyjna
Bazylika Archikatedralna, godz. 6:00

Po uroczystej Wigilii Paschalnej wczesnym rankiem Kościół ogłasza: „Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Alleluja.

O godzinie 6:00 będzie sprawowana uroczysta Msza św. z procesją eucharystyczną, na zakończenie której zostanie odśpiewane dziękczynne Te Deum.

O godzinie 12:30 uroczystej Mszy Świętej przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Marek Marczak Administrator Archidiecezji Łódzkiej.

W Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy uroczystej Mszy Świętej o godzinie 12:30 będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Adam Lepa.

ks. Hubert Kempiński
Ceremoniarz Biskupi

Łódź, dnia 6 kwietnia 2017 r.