Archidiecezja Łódzka
IX Mistrzostwa Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Łódzkiej w Piłce Nożnej Halowej
15:38 | 20.02.2017 | Wyświetleń: 1131
Plakat Mistrzostwa druk (1)

Już 4 marca br. w Pabianicach odbędą się IX Mistrzostwa Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Łódzkiej w Piłce Nożnej Halowej. Wszystkich chętnych do udziału w rozgrywkach zachęcamy do zapoznania się z informacjami zmieszczonymi poniżej.

Niezbędne informacje dla uczestników zawodów

 • Uczestnicy rywalizują w trzech kategoriach wiekowych:

Szkoła podstawowa (ur. w 2005r. i młodsi),
Gimnazjum (ur. 2002-2004),
Starsi (1999-2001).

 • Skład zespołów:
  Szkoła podstawowa – drużyna składa się z 6 osób (w tym bramkarz),
  Gimnazjum – drużyna składa się z 5 osób (w tym bramkarz),
  Szkoła ponadgimnazjalna – drużyna składa się z 5 osób (w tym bramkarz).

 

 • Szczegółowe zasady – zgodne z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej Halowej z uwzględnieniem:
  czas gry: 2 x 5 minut (szkoła podstawowa) oraz 2 x 7 minut (szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna);
  odległość od przeciwnika wykonującego rzut wolny i rzut rożny wynosi 4 metry;
  odległość od przeciwnika wykonującego rzut z autu wynosi 2 metry;
  bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką z obszaru swojego pola karnego;
  zetknięcie się piłki z sufitem lub inną przeszkodą skutkuje rzutem wolnym przy linii autowej;
  zmiany są przeprowadzane systemem hokejowym w strefie zmian;
  do gry zawodnik jest dopuszczany tylko w obuwiu miękkim z jasną podeszwą;
  obowiązuje kumulacja fauli – piąty faul jednej z drużyn skutkuje rzutem karnym dla przeciwnika;
  obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia wślizgiem – skutkuje rzutem wolnym bezpośrednim dla przeciwnika (w polu karnym – rzutem karnym);
  rzuty wolne pośrednie nie wliczają się do fauli kumulowanych;
  rzut karny egzekwowany jest z linii 6 metrów;
  dodatkową karą indywidualną za brutalną grę faul są żółte i czerwone kartki;

 

 • kary indywidualne:
  żółta kartka jest równoznaczna z wykluczeniem zawodnika 2-minutowym (także za wulgarne słowo) bez możliwości wprowadzenia w jego miejsce innego gracza.
  czerwona kartka jest równoznaczna z wykluczeniem zawodnika do końca danego meczu bez możliwości wprowadzenia w jego miejsce innego gracza.

 

 • za wybitnie niesportowe zachowanie (pobicie zawodnika, znieważanie sędziego, etc.) grozi dyskwalifikacja zawodnika, bądź całej drużyny z rozgrywek.

 

 • sankcje karne mogą być wyciągane również w stosunku do zawodników rezerwowych, przebywających zarówno na ławce rezerwowych, jak i w całym obiekcie, gdzie odbywają się zawody;
  niewykonanie w ciągu 5 sekund wznowienia (rzut wolny, rzut z auty, etc.) skutkuje przyznaniem rzutu wolnego pośredniego dla drużyny przeciwnej;
  za wybryki chuligańskie na boisku lub w innym miejscu danego obiektu sportowego, zawodnik lub cała drużyna będzie zdyskwalifikowana;
  za ewentualne zniszczenia w szatni odpowiada drużyna, która ostatnia w niej przebywała;
  w czasie rozgrywek zawodnik jest zobowiązany do posiadania legitymacji szkolnej i ministranckiej/lektorskiej;
  mecze rozgrywane są zwykłymi piłkami.

 

 • W sprawach spornych, o ile nie przewidują ich przepisy PZPNH, decyduje organizator.

 

 • W Turnieju biorą udział ministranci i lektorzy, którzy nie są zarejestrowani w Okręgowym Związku Piłki Nożnej

 

 • Przy zgłoszeniu należy podać następujące informacje o drużynie:
  Nazwisko i imię poszczególnych zawodników,
  Nr PESEL poszczególnych zawodników (potrzebne do ubezpieczenia),
  Na liście zgłoszeniowej winni figurować zawodnicy składu podstawowego i rezerwowi,
  Drużyna może liczyć do 10 zawodników.

 

 • Koszt udziału w rozgrywkach: 50 zł. za zgłoszoną drużynę i po 10 zł. od każdego zgłoszonego zawodnika. Jeśli parafia zgłasza więcej, niż jedną drużynę (w innej kategorii wiekowej) to następna opłata wpisowa od drużyny wynosi 25 zł i 10 zł. od gracza. Pieniądze zostaną przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia, poczęstunku, opieki medycznej i nagród oraz upominków.

 

 • Zawodnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie aktualnych wyników badań lekarskich.
  Pełną odpowiedzialność za swoją drużynę ponosi każdy Opiekun Drużyny.

 

 • Zawodnicy nieletni są zobowiązani do posiadania pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach. Drużyna bez Opiekuna nie będzie mogła przystąpić do zawodów.

 

 • Termin zawodów: 4 marca 2017 r. (sobota).

 

 • Miejsce: Pabianice – 3 hale sportowe.
  Szkoła podstawowa:
  Gimnazjum:
  Szkoła ponadgimnazjalna:

 

 • Termin głoszenia do turnieju: Najpóźniej do 24 lutego 2017 r. Parafia może zgłosić po 1 drużynie w każdej kategorii wiekowej. Zgłoszenia w późniejszym terminie nie będą uwzględniane!

Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować do odpowiedzialnych za turniej:
Ks. Gabriel Kołodziej: tel. 601811438, e-mail: gabriel@lodz.home.pl
Ks. Paweł Bogusz: tel. 693201600, e-mail: ministranci2017@archidiecezja.lodz.pl