19.11.2017
Słowo wprowadzenie arcybiskupa metropolity Marka Jędraszewskiego na mszy św. w uroczystość św. Józefa
09:59 | 03.12.2016 | Wyświetleń: 394

W opublikowanej w 1989 r. Adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos (Opiekun Odkupiciela), o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła, Ojciec Święty Jan Paweł II pisał:
Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie „sługą zbawienia”. Jego ojcostwo wyraziło się w sposób konkretny w tym, że „uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu” (Redemptoris Custos, 8).
W uroczystość św. Józefa, który pełni szczególne posłannictwo także w Archidiecezji Łódzkiej jako jej niebiański Patron, gromadzimy się w naszej archikatedrze na świętej liturgii. Przewodniczy jej znamienity gość, Ksiądz Biskup Marian Florczyk, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej, który jest także członkiem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Sportowców.
Witam Księdza Biskupa bardzo serdecznie.
Witam także Księdza Biskupa Adama. Łączymy się także z Księdzem Biskupem Ireneuszem, który w tym samym czasie przewodzi Eucharystii w dzisiejszym kościele stacyjnym w parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskie-go na Widzewie.
Serdecznie pozdrawiam Braci Kapłanów i Czcigodne Siostry Zakonne.
Pozdrawiam Przedstawicieli i Członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z jej Przewodniczącym, którzy swoją obecnością przypominają nam, że św. Józef jest także patronem ludzi pracy.
Witam Was wszystkich Siostry i Bracia bardzo serdecznie.
W końcowych fragmentach swej adhortacji Jan Paweł II pisał:
Sobór Watykański II na nowo uwrażliwił wszystkich na „wielkie sprawy Boże”, na tę „ekonomię zbawczej tajemnicy”, w której Józef w sposób szczególny uczestniczył. Polecając się przeto opiece tego, któremu Bóg sam „powierzył straż nad swymi najcenniejszymi i największymi skarbami”, równocześnie uczymy się od niego służyć „zbawczej ekonomii”. Niech św. Józef stanie się dla wszystkich szczególnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa, która jest w Kościele udziałem każdego i wszystkich: małżonków i rodziców, Ludzi żyjących z pracy rąk czy też z jakiejkolwiek innej pracy, osób powołanych do życia kontemplacyjnego, jak i do apostolstwa (Redemptoris Custos, 32).
Niech te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który na chrzcie otrzymał drugie imię Józef, towarzyszą naszej wspólnej modlitwie.