Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – abp Jędraszewski: „By nasze myślenie było Chrystusowe”
09:00 | 20.01.2016 | Wyświetleń: 246
phpH4opDL.jpg

Przedstawiciele kościołów chrześcijańskich codziennie spotykają się w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan na wspólnym nabożeństwie. I właśnie o jedności chrześcijan w tym szczególnym roku jubileuszu 1050- lecia Chrztu Polski mówiono podczas ekumenicznego spotkania w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Bełchatowie.

Metropolita Łódzki skierował do wszystkich zgromadzonych przedstawicieli wyznań chrześcijańskich słowa homilii. Przypomniał w nich słowa św. Pawła do Filipian: „Niech wasze myślenie będzie myśleniem Jezusa Chrystusa”. I dalej Ksiądz Arcybiskup wyjaśnił „ Myśleć myśleniem Jezusa Chrystusa to wychodzić z własnego egoizmu, to dbać o to, aby drugi człowiek był uszanowany w jego godności i w jego powołaniu. Nie gonić za próżną chwałą i dbać o to, żeby relacje międzyludzkie nie były nacechowane złością i kłótliwością. Ale myśleć myśleniem Jezusa Chrystusa to także wejść w niezgłębioną tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Tego wymagał Chrystus od Apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy.”

Ksiądz Arcybiskup zwrócił również uwagę jak głęboko Chrystusowe myślenie i głębokie zawierzenie mieli władcy Polski, którzy zatroskani o zbawienie Ojczyzny i jej mieszkańców dążyli najpierw do przyjęcia Chrztu przez Polskę w 966 roku, a potem o rozwój tych wartości i tego dziedzictwa w Narodzie.

Metropolita Łódzki przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który mówił, że Chrzest przyjęty przez Mieszka jest początkiem chrześcijaństwa w Polsce i historią krzyża w Polsce, ale jest także początkiem Polskiego Narodu i początkiem Polskiej Państwowości.

I tak jest już od 1050 lat, że w Polsce te trzy elementy są ściśle ze sobą powiązane- mówił Ksiądz Arcybiskup. Jest za co Panu Bogu dziękować w Roku Jubileuszu Chrztu Polski, że znaleźli się ludzie, którzy myśleli myśleniem Jezusa Chrystusa i szli dalej z przesłaniem Ewangelii do kolejnych Narodów.

Słowa podziękowań skierował do wszystkich przybyłych ks. bp Marek Izdebski proboszcz bełchatowskiego kościoła Ewangelicko- Reformowanego. Natomiast ks. bp Jan Cieślar, biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wygłosił słowo z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Oprawę muzyczną nabożeństwa przygotowała Magdalena Hudzieczek- Cieślar i Anastazja Wilczkowska.