19.11.2017
Ks. Piotr Pasterczyk z KUL konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury
19:01 | 01.07.2014 | Wyświetleń: 161

Franciszek mianował ks. dr Piotra Pasterczyka, wykładowcę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury. Obok niego papież mianował konsultorami tej dykasterii 12 innych osób z różnych krajów świata.

Ks. dr Piotr Pasterczyk ma 46 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1993, uzyskawszy magisterium z teologii dogmatycznej na podstawie pracy „Jedność doświadczenia filozoficznego u Edyty Stein”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Czesława Bartnika. W latach 1995-1997 odbył studia w International Academy of Philosophy w Liechtensteinie.

W roku 1997 napisał pracę magisterską z filozofii pod kierownictwem prof. Josefa Seiferta: „Der Persnonenbegriff bei Hans-Eduard Hengstenberg”. W latach 1997-2003 odbył studia filozofii i teologii na Albert-Ludwigs Universität we Fryburgu Bryzgowijskim a w roku 2001 obronił pracę doktorską w zakresie ekumenicznej dogmatyki pod kierownictwem prof. Gisberta Greshake: „Theologie des kirchlichen Amtes”. „W roku 2004 uzyskał doktorat z filozofii na podstawie napisanej pod kierownictwem prof. Günthera Figala pracy: Der Traum des Sokrates und das Problem der Dialektik im Theaitetos”.

http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x80198/ks-piotr-pasterczyk-z-kul-konsultorem-papieskiej-rady-ds-kultury/